Veterinär - Mycket fakta och information om VeterinärerVeterinär

Veterinärer

För att få kalla sig veterinär krävs att man genomgått en veterinärutbildning på motsvarande fem och ett halvt år samt erhållit en veterinärlegitimation. Arbetsområdet som veterinär kan vara mycket brett och sträcka sig från medicinsk behandling av alla typer av husdjur, undersökningar och operationer av större djurbesättningar till livsmedelskontroll och hantera större utbrott av smittsamma djursjukdomar. Eftersom arbetet som veterinär täcker ett stort område finns det flera olika specialiter som veterinärerna kan inrikta sig på.

Veterinärer kan arbeta på egna mindre kliniker men även större djursjukhus. Det finns många veterinärer som arbetar på olika statliga myndigheter men även inom livsmedelsindustrin som t.ex. slakterier.Specialistinriktning inom veterinäryrket

Veterinär

Det finns flera olika specialistvägar en veterinär kan välja i sin yrkesbana. Flertalet av specialistområdena är inriktade mot djurindustrin så som

  • Inriktning på grisar och grisproduktion
  • Hästars sjukdomar
  • Livsmedelsproduktion
  • Nötkreatur som kor, tjurar och kalvar

Men det finns även veterinärer som är specialister på smådjur såsom hund och hundvalpar samt katter och kattungar.

Information om veterinärer

Det finns mycket information att hämta om veterinärer på nätet. Oavsett om du är intresserade av utbilda dig till veterinär, är veterinär eller behöver veterinärvård så finns det en hel del intressant nedan att studera.