Veterinär - Mycket fakta och information om VeterinärerUtbildning av veterinärer

Utbildning till veterinär

Utbildningen till veterinär är lika grundlig och gedigen som till läkare. Totalt är veterinärutbildningen 5.5 år vilket är 330 hp. Veterinären ska till skillnad mot läkaren kunna behandla flera olika djurarter med sina karakteristiska sjukdomar och symptom. Detta innebär allt från små söta kattungar som har ont i magen till hästar som råkat ut för en travolycka.

Att utbilda sig till veterinär innebär en blandning av teoretiska studier som varvas med praktik på djursjukhus eller veterinärkliniker.Veterinärutbildning

I Sverige är det endast SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala som utbildar veterinärer inom Veterinärprogrammet. Efter fullgjord veterinärutbildning kan ansökan om att bli Legitimerad Veterinär lämnas in till Jordbruksverket